REGULAMIN NASZEGO SKLEPU

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.materacewarszawa.waw.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.materacewarszawa.waw.pl jest prowadzony przez firmę:

MARZENA SZARKOWSKA „MERITA”
NIP: 113-003-82-89 , REGON: 012013430

ul. Grochowska 119 lokal U-1

04-148 Warszawa

nr konta bankowego: BGŻ BNP PARIBAS 72 2030 0045 1110 0000 0231 3520

3. Adres do korespondencji:

MERITA M.SZARKOWSKA ul. Grochowska 119

04-148 Warszawa

adres mailowy:merita.grochowska119@gmail.com

4. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Zakup w sklepie internetowym www.materacewarszawa.waw.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk “Zamówienie”.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić dalsze szczegóły realizacji zamówienia.

3. Wszystkie produkty dostępne na www.materacewarszawa.waw.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 19:00, w soboty, niedziele oraz święta – będą przyjęte do realizacji w następnym dniu roboczym.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma MERITA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6. Wszystkie ceny podane na stronie www.materacewarszawa.waw.pl są cenami brutto w PLN i zawierają podatek VAT. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. W przypadku firm prosimy o podanie pełnych danych firmy z adresem i numerem NIP.

1. Realizacja potwierdzonego zamówienia wynosi od 2-5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (i jest uzależniona od stanów magazynowych – posiadania danego modelu, w przypadku łóżek termin ten wynosi od 4 do 6 tygodni). W szczególnym wypadku, czyli zdarzeń losowych niezależnych od nas, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji do 14 dni roboczych, a w przypadku złych warunków pogodowych uniemożliwiających dystrybucję logistyczną towarów – do 30 dni roboczych. Przez czas realizacji należy rozumieć czas od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie do momentu nadania przesyłki przez firmę MERITA, a nie jej otrzymania.

2. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w sklepie www.materacewarszawa.waw.pl, firma MERITA może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

3. W przypadku przesyłek kurierskich otrzymany towar należy sprawdzić w obecności kuriera – jest to jedyna podstawa uznania reklamacji z tytułu uszkodzeń transportowych. W obecności kuriera należy sporządzić protokół uszkodzenia/zniszczenia przesyłki lub – jeżeli będzie wyraźnie zniszczona odmówić przyjęcia paczki. Kurier ze względu na gabaryty i wagę nie ma obowiązku wniesienia paczki do mieszkania (usługa dostawy burta-burta). Usługa wniesienia jest dodatkowo płatna i może być opłacona bezpośrednio u kuriera.

4. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy (04-148 Warszawa ul. Grochowska 119 lub 05-462 Duchnów ul. Góry Warszawskie 41 po wcześniejszym potwierdzeniu terminu).

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.materacewarszawa.waw.pl objęte są gwarancją na wady fizyczne zakupionego produktu. Każdy towar zakupiony w naszym sklepie objęty jest 24 miesięczną gwarancją (bądź dłuższą w zależności od informacji producenta i zapisie w karcie gwarancyjnej). W przypadku stwierdzenia wady towaru należy poinformować nas mailowo lub telefonicznie. Do maila należy dołączyć opis wady, zdjęcia (w miarę możliwości). Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Do każdej przesyłki dołączona jest faktura VAT lub paragon stanowiący jedyną podstawę gwarancji. Na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji Firma MERITA ma 14 dni.

2. Firma Merita odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3. Opis procedury reklamacyjnej

Pobierz formularz

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@merita.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

1. Zakupiony u nas towar dostarczamy zawsze wyspecjalizowaną firmą kurierską, bądź transportem własnym.

2. Standardowa cena dostawy materaca wynosi 149 zł brutto, natomiast łóżka 199 zł brutto. W przypadku artykułów sypialnianych cena jest odpowiednio niższa i pojawi się przy finalnym składaniu zamówienia. Klient, w przypadku zamówień z dostawą na terenie Warszawy i kwocie zamówienia powyżej 999 zł, nie ponosi kosztów dostawy.

3. Formą płatności jest przedpłata na konto bankowe, płatność ratalna lub za pobraniem.

4. W przypadku gdy Klient zamówi niewłaściwy model lub wymiar materaca ponosi całkowity koszt przesyłki towaru do Sprzedającego oraz koszt dostarczenia prawidłowego modelu i wymiaru materaca. Produkty o wymiarach nietypowych lub niestandardowym wykończeniu wykonane według indywidualnego zamówienia nie podlegają zwrotowi lub wymianie.

1. Podane przez Klientów dane osobowe Firma MERITA zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wszystkie dane osobowe przechowywane w naszej bazie będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia.

 1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku produktów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta oraz w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: MERITA 05-462 Duchnów ul. Góry Warszawskie 41, adres elektroniczny: info@merita.pl.
 5. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres: MERITA 05-462 Duchnów ul. Góry Warszawskie 41.
 8. Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Klient.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności za zamówienie.
 10. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Kupujący zobowiązany jest do odesłania otrzymanej rzeczy w stanie nie pogorszonym.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.