Prawo do odstąpienia oraz reklamacje

POBIERZ FORMULARZ

 1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [„MERITA” SZARKOWSKA MARZENA 05-462 Duchnów ul. Góry Warszawskie 41, adres elektroniczny: info@merita.pl, telefon: 22 789 00 89] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana(łóżka, materace, pokrowce, meble), wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie na adres MERITA 05-462 Duchnów ul. Góry Warszawskie 41, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 7. Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Klient.
 8. Konsument jest obowiązany do zapłaty uzasadnionych kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę i/lub jego dostawców za świadczenia spełnione do momentu odstąpienia od umowy.
 9. Kupujący zobowiązany jest do odesłania otrzymanej rzeczy w stanie nie pogorszonym i ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Weryfikacja stanu Produktu nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu go do naszego magazynu. Towar (materace, poduszki, pokrowce, ochraniacze, kołdry) może zostać odpakowany przez Klienta i wstępnie sprawdzony, ale ze względów higienicznych, ponieważ jest towarem bezpośredniego kontaktu, nie może być używany.
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

POBIERZ FORMULARZ

 1. W przypadku przesyłek kurierskich otrzymany towar należy sprawdzić w obecności kuriera – jest to jedyna podstawa uznania reklamacji z tytułu uszkodzeń transportowych. W obecności kuriera należy sporządzić protokół uszkodzenia/zniszczenia przesyłki lub – jeżeli będzie wyraźnie zniszczona odmówić jej przyjęcia.
 2. O uszkodzeniu towaru należy niezwłocznie poinformować Sprzedającego mailowo. Do maila należy dołączyć wypełniony Formularz zwrotu/reklamacji oraz zdjęcia (w miarę możliwości). Na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji Firma MERITA ma 14 dni.
 3. Kupujący może przesłać Sprzedawcy reklamację dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail info@merita.pl lub w formie pisemnej wysyłając formularz na adres Sprzedawcy: MERITA ul. Góry Warszawskie 41, 05-462 Duchnów
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej, pełnej postaci.
 5. Odpowiedź na złożoną reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź listownie – pocztą tradycyjną.
 6. Firma Merita odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.