ZWROTY

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Klient, może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

2. Przed odesłaniem Produktu należy wypełnić poniższy formularz zwrotu/reklamacji i przesłać go do Sprzedającego. Przesyłkę należy nadać na adres: MERITA 05-462 Duchnów ul. Góry Warszawskie 41

 Formularz do pobrania

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, koszt odesłania przesyłki ponosi Kupujący. Zobowiązany jest on do odesłania otrzymanej rzeczy w stanie nie pogorszonym i odpowiednio zabezpieczony. Towary uszkodzone nie będą przyjmowane lub ich wartość będzie pomniejszona o koszt naprawy danej rzeczy.

4. Firma MERITA zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki wraz z Fakturą Vat bądź Paragonem.

5. Brak możliwości odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów opisanych w punkcie VIII Regulaminu sklepu.

REKLAMACJE

1. W przypadku przesyłek kurierskich otrzymany towar należy sprawdzić w obecności kuriera – jest to jedyna podstawa uznania reklamacji z tytułu uszkodzeń transportowych. W obecności kuriera należy sporządzić protokół uszkodzenia/zniszczenia przesyłki lub – jeżeli będzie wyraźnie zniszczona odmówić jej przyjęcia.

2. O uszkodzeniu towaru należy niezwłocznie poinformować Sprzedającego mailowo. Do maila należy dołączyć wypełniony Formularz zwrotu/reklamacji oraz zdjęcia (w miarę możliwości). Na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji Firma MERITA ma 14 dni.

Formularz do pobrania

3. Kupujący może przesłać Sprzedawcy reklamację dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail merita.grochowska119@gmail.com lub w formie pisemnej wysyłając formularz na adres Sprzedawcy:

MERITA ul. Grochowska 119, 04-148 Warszawa

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej, pełnej postaci.

5. Odpowiedź na złożoną reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź listownie- pocztą tradycyjną.

6. Firma Merita odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.